Jesteś tutaj: Strona główna » 2016 » RPO WD

RPO WD

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie strzelińskim”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Okres realizacji:01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim.

Projekt skierowany jest do220 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracyzarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie, dla których ustalony został I lub II profil pomocy.

Planowane efekty:

  • Objęcie 220 osób bezrobotnych usługą pośrednictwa pracy i / lub poradnictwa zawodowego,

  • Skierowanie 107 osób bezrobotnych do odbywania stażu u pracodawcy,

  • Skierowanie 53 osób bezrobotnych na szkolenia indywidualne lub grupowe,

  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób bezrobotnych.

  • Skierowanie 20 osób bezrobotnych na prace interwencyjne.

Wartość projektu: 1 897 715,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

  • 1 613 058,00 zł - 85% poziom wkładu Unii Europejskiej.

  • 284 657,00 zł - 15% krajowy wkład publiczny.

 

Liczba wyświetleń: 406
Rejestr zmian
Autor: Paweł Mika
Opublikował(a): Paweł Mika (2016-03-01 14:13:28)
Zredagował(a): Paweł Mika (2016-03-01 14:17:47)