Jesteś tutaj: Strona główna » 2017 » PO WER

PO WER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (III)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji:01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim.

Projekt skierowany jest do192 osób bezrobotnych do 29 roku życiazarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie, dla których ustalony został I lub II profil pomocy, które nie pracują, nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), ani nie szkolą (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) – tak zwana młodzieżNEET.

Planowane efekty:

  • Objęcie 192 osób bezrobotnych usługą pośrednictwa pracy i / lub poradnictwa zawodowego,

  • Skierowanie 130 osób bezrobotnych do odbywania stażu u pracodawcy,

  • Skierowanie 42 osób bezrobotnych na szkolenia indywidualne lub grupowe,

  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób bezrobotnych.

Wartość projektu: 2 087 215,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

  • 1 917 941,86 zł - 91,89% poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej YEI - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  • 169 273,14 zł - 8,11% krajowy wkład publiczny.

 

Liczba wyświetleń: 80
Rejestr zmian
Autor: Paweł Mika
Opublikował(a): Paweł Mika (2017-05-23 14:07:43)
Zredagował(a): Paweł Mika (2017-05-23 14:08:07)